Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠαιδομάζωμαΚωδικός: 978-960-522-142-3Έτος έκδοσης: 2003Συγγραφέας: Μανούκας, Γεώργιος Χ.Εκδοτικός οίκος: ΠελασγόςΕλλάδα, Ιστορία, Ευρωπαϊκή ιστορία, Πολιτική και κυβέρνηση

Παιδομάζωμα
Τελική Τιμή:23.32€

(. . .) Τον Μάρτιον του 1948 (. . .) 28000 ελληνόπαιδες ανηρπάγησαν εκ των οικογενειακών των εστιών και ωδηγήθησαν βία εις διαφόρους χώρας του παραπετάσματος, δια να υποστούν το βίαιον κύμα του εκσλαβισμού. Δια το μυσαρόν τούτο έγκλημα το οποίον έθεσεν εις μεγάλην δοκιμασίαν την αντοχήν του έθνους, συνεκινήθησαν όλαι αι καρδίαι των γονέων, ξένοι δε άνθρωποι εξεδήλωσαν τον αποτροπιασμόν των δια την απάνθρωπον ταύτην πράξιν και εστιγμάτισαν το έγκλημα. Αι ελληνίδες μητέρες ευρέθησαν υπό του διλήμματος, να γίνουν ή να μη γίνουν μητέρες, πολλαί δε εξεδηλώθησαν σαφώς να μη γίνουν ποτέ εις το εξής μητέρες, ενώπιον της προοπτικής, ότι αν εις το εξής γίνουν μητέρες, θα τους πάρουν τα παιδιά άλλοι και αυταί θα μείνουν μόνον με τον τίτλον του γεννήτορος!


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 316
Θέματα: Ελλάδα, Ιστορία, Ευρωπαϊκή ιστορία, Πολιτική και κυβέρνηση
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα