Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.Κωδικός: 48/328Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., 1902-1986ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.
Τελική Τιμή:7.00€

Αθήναι 1966, σελ. 12

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ