Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

α) ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ 1901-1902 ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ ΔΙΔΑΧΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αθήνα 1904, σελ. 36 β) ΤόΚωδικός: 48/659ΙΣΤΟΡΙΚΑ

α) ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ 1901-1902 ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ ΔΙΔΑΧΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αθήνα 1904, σελ. 36 β) Τό
Τελική Τιμή:45.00€
Κατάσταση: ΚΑΛΗ