Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

α) ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ 1902-1903 ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ 1902-1903 ΔΙΔΑΧΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Αθήναι 1902, σελ. 3Κωδικός: 48/663ΙΣΤΟΡΙΚΑ

α) ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ 1902-1903 ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ 1902-1903 ΔΙΔΑΧΘΗΣΟΜΕΝΩΝ  ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Αθήναι 1902, σελ. 3
Τελική Τιμή:30.00€
Κατάσταση: ΚΑΛΗ