Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (Στήν συνέχεια μηνιαία) Τευχη:τ. 27(25/10/1996), τ. 28 (15/1/1996), τ 29 (12/ 1996), τ. 30 (17/1/1997), τ. 31 (31 /1/1997), τ. 32 (21/2/1997), τ. 33 (7/3/1997), τ. 57 (23/10/1999), τ. 64-65 (11-12/1983), τ. 66 (1-2/1984Κωδικός: 48/691Συγγραφέας: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ δεκαπενθήμεροςΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (Στήν συνέχεια μηνιαία) Τευχη:τ. 27(25/10/1996), τ. 28 (15/1/1996), τ 29 (12/ 1996), τ. 30 (17/1/1997), τ. 31 (31 /1/1997), τ. 32 (21/2/1997), τ. 33 (7/3/1997), τ. 57 (23/10/1999), τ. 64-65 (11-12/1983), τ. 66 (1-2/1984
Τελική Τιμή:13.00€

Κάθε τευχος σελ. 50, κάθε τρία τευχη μαζί