Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ ΒΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ 1949 ΥΠΟ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΥΡΣΟΣ"Κωδικός: 88705Συγγραφέας: Γενικόν Επιτελείον Στρατού

ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ ΒΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ 1949 ΥΠΟ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΥΡΣΟΣ
Τελική Τιμή:140.00€

Αθήναι 1951, σελ. 246. Σκλ/δετο.