Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΟ «ΠΡΟΚΑΛΥΜΜΑ» ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΟΥ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»)Κωδικός: 44/2201Συγγραφέας: Ξυγγόπουλος Α.

ΤΟ «ΠΡΟΚΑΛΥΜΜΑ» ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΟΥ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»)
Τελική Τιμή:6.00€

Αθήναι 1969, σελ. 16