Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΑΠΟ 3000 π.Χ.Κωδικός: 46/2504Συγγραφέας: Γλυκοφρίδης Σωτήριος (Δημοσιογράφος)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΑΠΟ 3000 π.Χ.
Τελική Τιμή:13.00€

Αθήναι 1970, σελ. 108

Κατάσταση: ΚΑΛΗ