Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

NTC's New Japanese-English Character Dictionary

NTCs New Japanese-English Character Dictionary
Τελική Τιμή:15.00€

Jack Halpern (Author)
Hardcover: 1992 pages
Publisher: McGraw-Χιλλ, 1997

ISBN-13: 978-0844284347

Ίχνη παλαιότητας στο εξώφυλλο και στα πλάγια, το εσωτερικό σε καλή κατάσταση.