Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Μ΄ ΕΡΩΤΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΚωδικός: ΘΡΗ/1120Συγγραφέας: Παρασκευαΐδης Κ. Χριστόδουλος (Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος)ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Μ΄ ΕΡΩΤΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ
Τελική Τιμή:12.00€
Αθήναι, σελ. 200