Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΝ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΑΝΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ) ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥΚωδικός: 49/2683Συγγραφέας: Σπεράντσας Κ. Θεόδοσιος

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΝ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΑΝΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ) ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Τελική Τιμή:8.00€

Αθήναι 1962, σελ. 80