Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΝ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝΚωδικός: 49/2834Συγγραφέας: Χριστόπουλος Β. Κων/νος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΚΠΟΝΗΘΕΝ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ
Τελική Τιμή:80.00€
Αθήναι 1891, τυπογραφείου Α. Κολλαράκη, Ν. Τριανταφυλλίδου έκδοσις, σελ. 504, κόκκινη ιδιωτική βιβλιοδεσία