Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ (4 Τόμοι) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΨΕΥΔΕΙΣ 1987-1995. ΤΟΜΟΣ Δ΄: ΜΠΑΡΙ - ΝΕΟ ΒΑΛΑΜΟ - ΟΥΝΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ε΄: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄: 1990-1993, ΤΟΜΟΣ Ζ΄: 1993-1995Κωδικός: 49/303Συγγραφέας: Καραπαναγόπουλος Κ. Αλέξανδρος49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ (4 Τόμοι) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΨΕΥΔΕΙΣ 1987-1995. ΤΟΜΟΣ Δ΄: ΜΠΑΡΙ - ΝΕΟ ΒΑΛΑΜΟ - ΟΥΝΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ε΄: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄: 1990-1993,  ΤΟΜΟΣ Ζ΄: 1993-1995
Τελική Τιμή:40.00€
Τόμος Δ΄: Αθήναι 1991, σελ. 192. Τόμος Ε΄: Αθήναι 1993, σελ. 210. Τόμος ΣΤ΄: Αθήναι 1997, σελ. 178. Τόμος Ζ΄: Αθήναι 1999, σελ. 168. 4 τόμοι εκ των 7(;), πολυγραφημένοι, σε 500 αντίτυπα