Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (2 Τόμοι). ΤΟΜΟΣ Δ΄: ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ, ΤΟΜΟΣ Ε΄: 1989-1992Κωδικός: 49/304Συγγραφέας: Καραπαναγόπουλος Κ. Αλέξανδρος49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (2 Τόμοι). ΤΟΜΟΣ Δ΄: ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ, ΤΟΜΟΣ Ε΄: 1989-1992
Τελική Τιμή:22.00€
Τόμος Δ΄: Αθήναι 1991, σελ. 230. Τόμος Ε΄: Αθήναι 1998, σελ. 194. Δύο τόμοι, πολυγραφημένοι, σε 500 αντίτυπα