Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΚΥΡΙΟΣΈτος έκδοσης: 1983Συγγραφέας: Guardini, RomanoΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ
Tιμή Καταλόγου:30.00
Έκπτωση:44%
Τελική Τιμή:16.90€

Μετάφραση Τ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Β' έκδοση

(...) Αυτοί οι "στοχασμοί" δεν πρέπει να υποτεθεί ότι είναι πλήρεις. Δεν προσπαθούν να διηγηθούν τη ζωή του Ιησού με συνέχεια, αλλά υπογραμμίζουν μερικούς λόγους και γεγονότα. Δεν θέλουν να ξετυλίξουν τη μορφή του, με αλληλουχία, αλλά υπογραμμίζουν πότε το ένα και πότε το άλλο χαρακτηριστικό της, έτσι που μόνο να τα ζωντανέψουν. Δεν αποτελούν επιστημονική έκθεσι, ούτε ιστορική, ούτε θεολογική. Είναι πνευματικές ομιλίες που έγιναν δω και μερικά χρόνια στις κυριακάτικες λειτουργίες. Δε θα φιλοδοξούσαν τίποτε περισσότερο, παρά το κατά δύναμιν να εκπληρούσαν την εντολή που έδωκεν ο ίδιος ο Κύριος: Να κηρύξουν το ευαγγέλιό του και το έργο του". Ο συγγραφεύς των ένα μόνο επιθυμεί να πει, ότι δεν έχει σκοπό να δώσει κάτι "καινούργιο", ούτε μια καινούργια αντίληψι για τον Ιησού, ούτε μια καλύτερη χριστολογική θεωρία. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι "καινούργιο", αλλά για το αιώνιο. Όταν όμως το αιώνιο εναντιώνεται στο πρόσκαιρο, την εποχήν μας, αυτό θα ήταν αληθινά "νέο", αγνό, καρποφόρο, θα ξετίναζε μακρυά τη σκόνη που κολλάει πάνω μας η συνήθεια. Κάποτε ο αναγνώστης θα συναντά στοχασμούς ασυνήθιστους. Δεν έχουν καμμιά ιδιαίτερη αξίωσι, αλλά θα επιθυμούσαν μόνο να βοηθήσουν, ώστε να σκεφθούμε μόνοι μας καλύτερα το Μυστήριο του Θεού. Εκείνο "το μυστήριον το αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών, νυνί δε εφανερώθη τοις αγίοις αυτού, οίς ηθέλησεν ο Θεός γνωρίσαι τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εν τοις έθνεσιν, ος έστι Χριστός εν υμίν, η ελπίς της δόξης" (Κολ. α', 26-27). Μπροστά σ' αυτόν, οι ανθρώπινοι στοχασμοί δεν έχουν και πολλή σημασία. Μπορεί κανείς να τους χρησιμοποιήσει· μπορεί και να τους απορρίψει. Εκείνο που έχει σημασία, είναι η γνώσις που μας παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, όταν "διερμηνεύει εν ταις γραφαίς" και αρχίζει να είναι "η καρδία ημών καιομένη εν ημίν" (Λουκ. κδ' 27 και 32). (...) (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΑΡΧΗ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
"ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ"
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΙΣ
ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ

Κατάσταση: ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Είδος βιβλίου: Σκληρόδετο
Σελίδες: 632